Site Rengi

Savunma | Havacılık | Teknoloji | Analiz | Politika

Yunanistan Bağımsızlık Savaşının Kısa Tarihi

Yunanistan Bağımsızlık Savaşının Kısa Tarihi

Tarihi bilmeyenler onu tekrarlamaya mahkûmdur.

 Edmund Burke

Yazar: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 27 Nisan 2018

Yunan Bağımsızlık Savaşı (1821-1829), Yunanlılar tarafından Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlıklarını kazanmak maksadıyla başlatılan, uzun ve kanlı savaşlar sonunda, Avrupalı Büyük Güçlerin de yardımıyla başarılı olan bir savaştır. Yunanistan, 7 Mayıs 1832 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devletinden tamamen ayrılarak resmen bağımsızlığını kazanmıştır.

Nikolaos Skoufas, Manolis Xanthos ve Athanasios Tsakalov adlı Yunanlı tüccarlar 1814 yılında Yunanlı yazar, politikacı ve devrimcisi Rigas Feraios ile İtalyan gizli örgütü Carbonari’den ilham alarak, önemli bir Yunan ticaret merkezi olan Odessa’da, Filiki Eteria (Arkadaşlar Cemiyeti) gizli örgütünü kurmuştur. Birleşik Krallık ve Birleşik Devletlerde sürgünde olan zengin Yunan toplumlarının desteği ve Batı Avrupa’daki Yunan sempatizanlarının yardımı ile isyanı planlamışlardır.

Cemiyetin temel hedefi; ulusal bir devlet kurmaktan ziyade, İstanbul’un başkent olduğu Bizans İmparatorluğunun yeniden canlandırılmasıdır. Filiki Eteria, 1820 yılının başlarında İyonya Adalarından, geçmişte Rus Dışişleri Bakanlığı görevini de yapan Ioannis Kapodistrias’a isyanın başına geçmesini teklif eder, fakat ünlü Yunan asıllı politikacı ve devlet adamı Kapodistrias bu teklifi reddeder. Filiki Eteria üyeleri aynı teklifi, Rus ordusunda görev yapan ve Çar Alexander I’in yaveri olan General Alexander Ypsilantis’e götürürler.

Filiki Eteria hızla genişler ve neredeyse Yunanistan’ın her yerinden, aralarında sonradan savaşta çok önemli roller oynayacak olan Theodoros Kolokotronis, Odysseas Androutsos, Papaflessas ve Laskarina Bouboulina gibi üyeler bu örgüte katılırlar. Osmanlı İmparatorluğu 1821 yılında İran savaşı ve özellikle de Epir bölgesindeki Tepedelenli Ali Paşa isyanı ile meşguldür ve Mora Valisi Hurşit Ahmet Paşa ve diğer paşaları eyaletlerinden ayrılarak isyanı bastırmakla görevlendirir.

Aynı zamanlarda, Fransa Napoleon I sonrasında meydana gelen ayaklanmalara karşı birleşen ve uyum içinde hareket eden Avrupa’nın büyük güçleri de İtalya ve İspanya’daki ayaklanmalar ile meşguldür. Bu çerçevede Yunanlılar zamanın kendi ayaklanmaları için uygun olduğuna karar veriler. Orijinal plana göre ayaklanma Mora Yarımadası, Tuna Prenslikleri ve İstanbul olmak üzere üç yerde başlayacaktır.

Yunan bağımsızlık savaşı, Alexander Ypsilantis’in Rusya’da sürgünde bulunan Yunanlıların başına geçerek, günümüz modern Romanya’sı olan Osmanlı eyaleti Moldovya’ya saldırdığı 1821 yılında başlamıştır. Alexander Ypsilantis, Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan bayrağını 22 Şubat 1821 tarihinde Prut Nehrini geçerek Moldavya girerek başlatmıştır.

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa (1769-1848)
Osmanlı kuvvetleri, Yunanlılara kin duyan Romanyalıların da yardımıyla, Ypsilantis ve adamlarını süratle ezmiş, fakat Ypsilantis’in faaliyetleri, Balkanların daha güneylerine kadar yayılarak, uzun süredir fakirlikten kıvranan Mora yarımadası ve Ege adalarında yaşayan Yunanlılar arasında bir isyan hareketinin kıvılcımını ateşlemiştir. İkinci isyan hareketi, Yunan Devriminin başlangıcı olarak kutlanan 25 Mart 1821 tarihinde Mora Yarımadasında başlamıştır.

Bu isyan hareketleri mahalli yöneticiler tarafından bastırılamadığından, 1808 ile 1839 yılları arasında tahtta kalan Sultan Mahmud II, Mısır’ın güçlü valisi Mehmet Ali’yi yardıma çağırmak zorunda kalmıştır. Mısır Valisi Mehmet Ali, Mısırlı köylülerden oluşan, Türkçe konuşan subaylar ve Avrupalı danışmanlar tarafından yönetilen oğlu İbrahim Paşa komutası altındaki güçlü ordusunu Mora Yarımadasına göndermiştir.

Katledilen ve unutulan Mora Türkleri. Foto: Özel Büro İstihbarat grubu

Savaş gerçekten çok zalim olmuştur. Yunanlı isyancılar Müslüman sivilleri katletmiş ve esirleri genellikle öldürmüş veya köle olarak satmışlardır. Sultan Mahmud II’nin baş hukukçusu şeyhülislam, Yunan köy ve kasabalarında teslim olmayı reddeden isyancı bütün Yunanlıların, özellikle de Osmanlı kuvvetlerinin 1822 yılında neredeyse nüfusun tamamını öldürdükleri veya köle olarak sattıkları Sakız Adasında olmak üzere, İslami şeriat yasasına göre; sadık Müslüman olmayan tebaa statüsünü kaybettiklerini ve bu nedenle de öldürülme veya köle olarak satılmalarının caiz olduğu fetvasını vermiştir.

Sultan Mahmud II bunun yanı sıra yönetimde kritik rollerde bulunan seçkin Yunanlı aileleri de tasfiye ederek Osmanlı diplomasisini tam bir karmaşaya sürüklemiştir.

Yunanlıları dindaş ve klasik medeniyetin varisleri olarak gören Avrupalı birçok Yunan hayranı uygulanan şiddet karşısında dehşete düşmüşlerdir. Osmanlılar ile Kara Deniz havzasının kontrolü maksadıyla; 1711, 1735-1739, 1768-1774, 1787-1792 ve 1806-1812 yıllarında defalarca savaşan ve kazanan Ruslar da bu durumu düşmanları zayıflatmak için bir politik fırsat olarak görmüştür.

Aynı dönemler, Avrupa kıtasının her yerindeki hükümetlerin Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarını çok acı bir şekilde hatırladığı ve yasal hükümdarları halk isyanlarına karşı korumaya kararlı oldukları zamanlardır. İngiliz, Fransız ve Avusturyalı tüccarlar da ticari anlaşmalar ve kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu ile yaptıkları ticaretten büyük kârlar elde etmektedirler.
1830 yılında Osmanlı mallarını bazen de bütün gemileri hedef alan Yunanlı korsanlar İngiliz ve Fransız tüccarlara en az 1,2 milyon frank zarar vermiştir. Özellikle İngilizler, Ruslar ve Osmanlılar arasındaki yeni bir çatışmanın Avrupa güç dengesini bozacağını, Hindistan ile İngiliz ticaretini engelleyeceğini veya bütün kıtaya yayılacak bir savaşın fitilini ateşleyeceği endişesini taşımaktadırlar. Bu nedenlerden ötürü, Rusya’yı dizginlemek isteyen İngiltere Rusya’nın taleplerini kontrol altında tutabilmek maksadıyla bazen çar ile birlikte hareket etmektedir.

Önceki Makale  Katolik Kilisesi Seks Skandalının Sembolü Kardinal İçin Görkemli Cenaze Töreni

Ege Denizinin içler acısı hali

Bu çıkarlar 1820’li yıllarda diplomatik tartışmaları şekillendirir ve meseleler, Rusya-Osmanlı savaşlarının çok yakında olduğu 1821 ve 1826 yıllarında zirve noktasına ulaşır. Fakat 1826 yılı başında, İngiliz ve Ruslar birbirlerinin ihtiraslarını kontrol altında tutmak ve Yunan meselesini çözmek için uğraşan Osmanlılara karşı birleşmiş bir cephe oluşturmak maksadıyla St. Petersburg’da bir ittifak anlaşması imzalarlar. Ünlü devrim karşıtı Şansölye Klemens von Metternich yönetimindeki Prusya ve Avusturya henüz olup bitenleri kenardan seyretmektedir.

Navarin Savaşı

20 Ekim 1827 tarihinde İngiliz, Rus ve Fransız donanmaları bölgedeki komutanların kendi inisiyatifleri fakat hükümetlerinin zımnen onayı ile Navarin’de Osmanlı donanmasına saldırır ve imha ederler. Navarin olayı Yunan bağımsızlık savaşındaki belirleyici andır, İngiliz Amiral Edward Codrington’a böylesine büyük bir zafer kazanma ve Türk-Mısır donanmalarını tamamen imha etme görevi verilmemiştir.

Navarin savaşı sonrasında 1828 yılında toparlanan Yunanlılar John Capodistria başkanlığında yeni bir hükümet kurar ve batılı güçler ateşkese zorlayana kadar Atina ve Thebes dâhil mümkün olan her yeri ele geçirirler. Yunanlılar Mora Yarımadasındaki son Türk kalesini de Fransız General Nicolas Joseph Maison’un yardımıyla ele geçirirler.

Navarin Deniz Muharebesi 20 Ekim 1827

Son çarpışma Atina’nın kuzeyinde Petra Savaşında gerçekleşir. Dimitrios Ypsilantis komutasındaki Yunan kuvvetleri, gerilla çetelerinden ziyade, ilk kez düzenli bir Avrupa ordusu gibi savaşarak Osmanlı kuvvetlerine doğru ilerlerler, Yunanlı komutanlar, barış görüşmelerinde yeni devletin Yunan birlikleri tarafından ele geçirilen yerlerde kurulacağının bilincindedirler.

12 Eylül 1829 günü, Yunan kuvvetleri Osman Ağa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ile karşı karşıya gelir, açılan karşılıklı ateş sonrasında Yunanlılar kılıçlarını çekerek taarruza geçerler ve Türk kuvvetlerine karşı ezici bir zafer kazanırlar. Türkler Livadeia’dan Spercheios Nehrine kadar olan bölgeleri, merkezi Yunanistan’a güvenle geçme karşılığında teslim ederler.

Bu savaş, Yunanlıların düzenli ordu olarak zafer kazandıkları ilk mücadeledir. Aynı zamanda Türkler ve Yunanlıların savaş alanında görüştükleri ilk buluşmadır. Petra Muharebesi Yunan bağımsızlık mücadelesinin son savaşıdır. Dmitrios Ypsilantis, 8,5 yıl önce kardeşi Alexandros’un Prut nehrini geçerek başlattığı savaşı bitiren kişi olmuştur.

 1827 tarihli Londra Anlaşması protokolü genişletir ve Fransa da dahil olur. Müttefik donanmaları Yunanistan’da bulunan Osmanlı-Mısır kuvvetlerine 20 Ekim 1827 tarihinde şiddetli Navarin savaşı ile sonuçlanan büyük bir baskı uygularlar. Sonraki bahar aylarında Ruslar ve Osmanlılar yeniden bir savaşa tutuşurlar ve Rusya’nın kazandığı zafer 1830 yılında Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasına neden olur.

Güzel yurdumuzun sınırlarından dört yöne doğru gittiğimizde geçmişte bize ait olan toprakları görürüz. Aklımızı başımıza almazsak, bugün geçmişte kaybettiğimiz topraklara nasıl hüzünle bakıyorsak, gelecekte de başka topraklara aynı hüzünle bakıyor olabiliriz.

Yazar Profili

Ercan Caner
Ercan Caner
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir.
Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını
sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri
(2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO
deneyimlerine sahiptir.
Önceki Makale  Merkel: Almanya, Türkiye’deki Tutuklamalara Kararlı Bir Tepki Göstermeli
SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Ercan Caner dedi ki:

  25 Mart 2020 Helen Cumhuriyetinin kuruluş günü nedeniyle Pompeo tarafından yayımlanan kutlama mesajı aşağıdadır. Mesajın son paragrafında gelecek yıl Yunan bağımsızlığının 200’üncü yılı olduğu vurgulanmaktadır.
  İsyan; bu yazıda da belirtildiği gibi Yunan Devriminin başlangıcı olarak kutlanan 25 Mart 1821 tarihinde Mora Yarımadasında başlamıştır.

  Michael R. Pompeo, Secretary of State

  On behalf of the Government and people of the United States of America, I congratulate the people of Greece as you celebrate the anniversary of the founding of the Hellenic Republic.

  The alliance between our two countries is stronger and more important than ever. Building on the shared values and democratic ideals that inspired both our struggles for independence, the United States and Greece have prioritized our growing bilateral relationship, which delivers security and prosperity for both our countries. The recent agreement to update our Mutual Defense Cooperation Agreement Annex has further improved our relationship and made Greece stronger and more secure. In addition, our business and trade ties have significantly expanded, and we are working to deepen connections in the educational sphere as well.

  One exceptional aspect of the bond between our two countries and peoples is the commemoration of Greece’s Independence Day at events all over the United States. While there will be no public celebrations this year, we are reminded that it is in times like these, as we band together to face the COVID-19 pandemic, that the strong partnership between the American and Greek people truly shines and prevails.

  I wish the people of Greece a year of peace, prosperity, and good health, as we look forward to working together to mark the bicentennial of Greek independence next year, and commemorate the deep and longstanding ties between our two countries

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

Köşe Yazarlarımız
Rusya S-400’leri Vermeyebilir mi? Putin-Erdoğan Anlaşması Suya Düştü   Türkleri, stratejik maksatlarla Rus yapımı S-400 hava savunma füzeleri ile silahlandırmak Kremlin’in bir taktiği ise, Türklerin Rus çıkarlarına hizmet edebileceği beklentisinin...
Nükleer Enerji Alanında Rusya Bir Süper Güçtür   Rusya hiçbir şey yapmıyor mu? Rusya aslında...
Rusya Yüksek Hızlı Helikopter Geliştiriyor   Defence Blog, 30 Kasım 2018 Derleyen: Ercan Caner, Sun...
Hava El Yapımı Patlayıcı Düzenekleri Rus Ordusunun Dronlara Karşı Savaş Eğitimi   Yazar: Patrick Tucker,...
Erdoğan, İdlib Konusunda Putin’in Sevgisini Kazanamadı Rusya, Sultanın Teröristlerini Ezmeye Kararlı Yaklaşan İdlib Savaşı, aynı...
  Türkiye Neden Suriye’de? Kaybedenler mi? Kaybedenler kulübünde ise savaşta insanlarını cepheye süren ülkeler olacaktır, böylesine stratejik seviyede oyunların oynandığı bir savaşta kaybedenler her zamanki gibi öncelikle sivil halk ve...
Suriye ve ABD Demokrasisi   Fatih Bengi, Sun Savunma Net, 15 Ekim 2019 İkinci Dünya...
Türk Askerleri Kuşatıldı mı? İdlib Çıkmazı Rus savaş uçaklarının desteklediği Suriye Arap Ordusu, Astana anlaşmalarının...
Barış Koridoru mu? Şeytan Ayrıntıda Gizlidir Ercan Caner, Sun Savunma Net, 25 Ağustos 2019 Türk...
Bağımsız Kürt Devletine Giden Yol mu? Güvenli Bölgede Anlaşmazlık Ercan Caner, Sun Savunma Net, 15...
Fırat’ın Doğusunu Aydınlatan Gerçek: “Batı Asya İttifakı”   Berk ÖZER, USMER Yürütme Kurulu Üyesi, Sun savunma Net, 21 Kasım 2018   Harita: MR online ABD‘de Trump yönetiminin İran‘a yönelik yaptırımlarının...
Kaşıkçı Cinayetinin Korkunç Ayrıntıları   Allah’a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların...
Suudi Hanedanlığının Maceraları ‘‘Siz küçük, çekik gözlü, kırmızı yüzlü, basık burunlu, çehreleri sanki örs üzerinde...
Suudi Prensten İnanılmaz Açıklama Filistinliler ya Çenelerini Kapatmalı ya da Barış Yapmalı Suudi Arabistan Veliaht...
Araplar Neden Suriye’de Bizi İstemiyorlar?  Bizim özgürlüklerimizden nefret etmiyorlar. Kendi ülkelerinde petrol için ideallerimize ihanet...
Anne ben ölüyorum… Yürekleri Parçalayan Son Mektup   Yazar: Yaron Steinbuch, NEW YORK POST, 25 Ekim 2019 Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 30 Ekim 2019   Vietnamlı 26 yaşındaki...
Kayıp Arjantin Denizaltısına Ne Oldu ve ARA San Juan’da Kaç İnsan vardı? Sun Savunma Net...
Vatikan Günlükleri Brezilyalı Şeytan Çıkaran Gizli Katolik Tarikat Şeytanla Anlaştı Çocuklara günah çıkarma odalarında tecavüz...
Roman Polanski, 10 yaşındaki bir kıza cinsel tacizle suçlanıyor 23 Ekim, 2017 Çeviren: Ercan Caner,...
Sanat ve Cinsel Taciz Modern Rusya’nın sanatçıları, istismar edilen bir kadın oyuncu tarafından açılan tek...
Popüler Konular
  Coronavirus: Neden Şimdi Harekete Geçme Zamanı?   Politikacılar, toplum liderleri ve iş dünyasının patronları: Neyi ne zaman yapmalısınız Yazar: Tomas Pueyo, Medium, 11 Mart 2020 Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 16 Mart 2020   Coronavirus hakkında bütün olup...
Kalpsiz, Soysuz, Arsız, Vicdansız, Ahlaksız, Beyinsiz Köpek Sen! Harbiyelilere Nutuk Okumayı yasaklayan zihniyetin mücahidi olup, ‘‘Okuyanı görürsem örgütçü diye okuldan atarım’’ diyebilecek kadar konuyu ileri götürebilen bukalemun ruhlu, her dönemin adamı, kaypak bir köpeksin! Ersel Şimşek, 17 Nisan 2019 Çünkü...
“Abdullah Öcalan… Memlekete hoş geldin” Gerçek Bir Kahramanın Aziz Hatırasına Yazar: Yılmaz Özdil Allah yardımcımız olsun.” Özel uçağa bindiler. Antalya’ya gittiler. Karpuzkaldıran askeri tesislerine yerleştiler. Uçağın kuyruğundaki Türk Bayrağı ve kimliğini gösteren işaretler kapatıldı. Üç gün sonra, vakit tamam… Tekrar...
TERRACOTTA SAVAŞCI VE ATLARI TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN SAVAŞÇILAR    Yazı ve Fotoğraf: Olay Salcan, 3 Haziran 2018   Çin gezimin bugünkü bölümünde görmeyi hep hayal ettiğim bir yeri ziyaret edeceğim. Son derece önemli bir tarihi buluntu. Bulunduğu zaman kendisinden çok...
“Büyük İsrail”: Orta Doğu için Siyonist Plan Kanlı “Oded Yinon Planı” Tam Metni Yazar: Oded Yinon, Kudüs, Şubat 1982                                        Önsöz: Michael Chossudovsky, 6 Eylül 2015 Yayıncı: Khalil Nakhleh, Belmont, Massachusetts, 23 Temmuz 1982 İbranice-İngilizce Çeviri: Israel Shahak, 13 Haziran 1982...
Keskin Nişancılar ve Silahları   Keskin nişancılar özel olarak seçilen ve yetiştirilen askerlerdir, bütün dünyada eğitimlerine ayrı bir önem verilir ve teorik/pratik eğitim esnasında aşağıdaki özellikler nişancılara kazandırılır: Asla belirli bir yerde uzun süre kalmazlar, Hiç beklenmedik yerlerden ateş edebilirler,...
Yunanistan Bağımsızlık Savaşının Kısa Tarihi Tarihi bilmeyenler onu tekrarlamaya mahkûmdur.  Edmund Burke Yazar: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 27 Nisan 2018 Yunan Bağımsızlık Savaşı (1821-1829), Yunanlılar tarafından Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlıklarını kazanmak maksadıyla başlatılan, uzun ve kanlı savaşlar sonunda, Avrupalı Büyük...
Devamını oku:
Kız çocuklarını, cinsel istismar uygulayan kişiyle evlendirmeye teşvik eden yasalara hayır!

Kız çocuklarını, cinsel istismar uygulayan kişiyle evlendirmeye teşvik eden yasalara...

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Merkezi Açıklaması

KAMUOYUNUN DİKKATİNE Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, devletin birçok kurumunun...

Yapay Zekâ Askeri Uygulamalarının Geleceği ve Tehlikeleri

Yapay Zekâ Askeri Uygulamalarının Geleceği ve Tehlikeleri Askeri taktiklerin insanların...

Kudüs Müftüsü: Siyonist Metal Dedektöründen Geçenlerin Namazları Geçersizdir

Kudüs Müftüsü: Siyonist Metal Dedektöründen Geçenlerin Namazları Geçersizdir Yazar:  Jameel@Muqata,...

Rus Denizaltıları Ölümcül Süperkavitasyonlu Torpidolar ile Donatıldı

Rus Denizaltıları Ölümcül Süperkavitasyonlu Torpidolar ile Donatıldı   Shkval, 1960’lı...

Kapat