25° Açık

Katar İmamları Çocuk Giysilerinde Hayvan Resimlerini Yasakladı

GÜNCEL HABER - 4 Nisan 2017 21:11 A A

Katar İmamları Çocuk Giysilerinde
Hayvan Resimlerini Yasakladı

Yazar: MEIRA SVIRSKY, 17 Ocak 2017 

Çeviren: Ercan Caner, sun savunma net, 4 nisan 2017

Katar imamları bir fetva yayımlayarak, Şeriat yasasına göre çocuk giysileri üzerinde hayvan resimlerine izin verilmediğini duyurdu.

Bir hükümet kuruluşu olan Katar İslami Fetvalar Merkezi, çocuk giysileri üzerindeki hayvan resimleri hakkındaki soru üzerine bir fetva yayımladı.

Katar İslami Fetvalar Merkezi soruya verdiği yanıtta, canı ve ruhu olan herhangi bir şeyin resimlerinin kullanılmasının Şeriat yasalarına göre haram olduğu belirtildi. Katar İslami Fetvalar Merkezi, İslam Peygamberinin ‘‘Bir köpek veya resim bulunan eve melekler girmez’’ hadisine atıfta bulundu.

Katar İslami Fetvalar Merkezi, ruhu ve gölgesi olan herhangi bir resmin kullanılmasının yasak ve haram olduğunu ifade eden birçok İslam ulemasının olduğunu belirtti.

Resimlerin kilim gibi üstüne basılan bir şey üzerinde veya baş koyulan bir yastık üzerinde olmasına izin verildiğini belirten Katar İslami Fetvalar Merkezi, güzelleştirmek maksadıyla duvarlara asılması veya giysiler üzerinde kullanılmalarının ise haram olduğunu açıkladı.

Katar İslami Fetvalar Merkezi,  İslam Peygamberinin eşlerinden Ayşe’ye dayandırdığı bir hadisten alıntı yaparak, onun üzerinde resimler olan bir perdeyi yastık haline getirdiğini açıkladı.

https://clarionproject.org/fatwa-qatar-no-animals-kids-clothing/

Çevirenin Notları: Doğrular aşağıdadır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinden alıntıdır.

Çoğu kez evde hayvan beslenip beslenemeyeceği tartışma konusu olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sahabiden bir kısmının evlerinde kanarya veya serçe cinsinden kuş beslediği bilinmektedir. (Buhari; Edeb, 81,112.) Başka bir nakilde ise; yalnızlıktan şikâyet eden bir sahabiye de güvercin veya horoz beslemesini tavsiye etmiştir. İslam bilginlerine göre; eziyet etmemek, aç ve susuz bırakmamak şartıyla kedi ve kafeslerde kuş beslenmesinde sakınca görülmemiştir. Ancak bu tür hayvanlar evlerde beslenirken, çevre açısından rahatsızlık ve kirlilik riski teşkil etmemelidir. Avlanmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirilmek üzere köpek de beslenebilir. Ancak ihtiyaç olmadığı takdirde evde köpek beslemenin doğru olmadığı görüşü daha yaygındır. Ne var ki günümüzde aile, akraba, komşu ve arkadaşlık bağları oldukça zayıflamış, ferdiyetçi, maddeci ve bencil bir hayat tarzı ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz gelişmelerden etkilenen fert ve toplumların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak her geçen gün evlerde süs ve eğlence olarak köpek besleme geleneği yaygınlaşmaktadır. İlk bakışta hayvan sevgisinin uzantısı gibi algılanabilecek bu âdetin, insan sağlığı, ev içi ile çevre temizliği ve maddi imkânların israfı açısından çeşitli sakıncalar oluşturduğu söylenebilir. Diğer taraftan bu tür uygulamalar insanın mesai, sevgi ve ilgisinin yanlış yere odaklanmasına neden olabilir.

Âlimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu web sitesinden alıntıdır.

Peygamber (sav) zamanında nehyedilen resimlerin üç özelliği vardı; 

  • Kendisinde ruhun bulunduğu insan ve hayvan resimlerini çizme,
  • Kutsama ve tazimde bulunma niyetiyle çizme
  • Resim çizerken Allah’a benzemeyi iddia etme.

Hadislerde de varid olan resmin nehyedilmesinin asıl sebebi ve hikmeti bu üç özellikti. Resimlerle ilgili mevcut olan bazı hadisler şunlardır; İbnu Abbas (ra), Ebu Talha’dan işittiğine göre sevgili peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:

İçerisinde köpek ve resmin bulunduğu eve melek girmez. (Müslim)

Hadiste geçen meleklerden kasıt rahmet, istiğfar ve bereket melekleridir. Yoksa hafaza melekleri bütün beni âdemin evine girerler.

Resimle ilgili bir diğer hadis ise şöyledir; Aişe (ra) şöyle dedi:

“Resûlullah (sav) bir seferden geldi. Ben de kapının üzerine, kendisinde kanatlı at şekilleri bulunan bir örtü asmıştım. Resûlullah (sav) bana bunu çıkarmamı emretti ben de onu çıkardım.” (Müslim) Başka bir rivayete göre ise peygamber (sav) alıp bu örtüyü yırttı ve şöyle buyurdu:

Kıyamet gününde insanların en şiddetli azablıları, Allah’ın yaratmasına benzetmeye çalışan kimselerdir! (Müslim, Buhari)

Konuyla ilgili farklı senetlerle rivayet edilen diğer hadislerdeki ana minval, resim bulunan evlere meleklerin girmemesi ve kıyamet günü resim çizenlerin en şiddetli azapla cezalandırılacağı üzerinedir. 

İslam âlimleri; haram olan resmin kabartmalı ve tüm azaları mevcut olan boydan boya resimler olduğunu söyledi. Bunu söylerken şu hadisi delil olarak getirdiler;

Peygamber (sav) şöyle buyurdu: 

Bana Cibrîl (as) geldi ve: ‘Dün sana gelmiştim (ama yanına girmedim). Girmeyişimin sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Orada bir de köpek vardı, kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasını emret ki ağaç şekline dönsün. Örtüden ayakaltına atılacak iki minder yapılmasını, köpeğin de dışarı çıkarılmasını söyle!’ Bu söylenenler yapıldı. (Ebu Davud, Nesei, Tirmizî)

Özetle; içerisinde bulunduğumuz bu çağda resim ve fotoğrafçılık yaygın olarak kullanılan görsel medya araçlarındandır. Günümüzde bulunan bu resimler tazim ve kutsama amaçlı resimler değildir. Resimleri çizen kimseler de Allah’a benzeme iddiasında bulunmazlar. Bilakis resim ve karikatürler İslam düşmanlarının en kuvvetli silahlarından biridir. Aynı şekilde Müslümanlar da bu yöntemi bir davet aracı olarak kullanırlar ve bununla İslam düşmanlarına karşı İslam’ın izzeti savunurlar.

Selef âlimlerinin ittifakını göz önünde bulundurarak diyoruz ki; gölgeli (kabartmalı) resimleri çizmek/yapmak ve bunları evlere asmak caiz değildir. Aynı şekilde kendisinde ruh bulunan insan resimlerini de boydan boya olacak şekilde evlere asmak caiz değildir.    

Üzerinde resmin bulunduğu elbiselerle namaz kılmak sahih olmakla birlikte mekruhtur. Resimleri kıblenin bulunduğu yöne asmak ve ona karşı namaz kılmak caiz ise değildir.

 

Yazar Profili

Ercan Caner
Ercan Caner
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir.
Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını
sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri
(2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO
deneyimlerine sahiptir.
Önceki Makale  ABD Savaş Gemisinin İran Yolcu Uçağını Düşürmesi
SON YAZILARI
GÜNCEL HABER - 21:11 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
%d blogcu bunu beğendi:
Devamını oku:
Danimarka Burkayı Yasakladı

Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya Danimarka Burkayı Yasakladı  ...

SIKI ÇALIŞMA VE BİRAZ EĞLENCE BU HELİKOPTER PİLOTUNU MUTLU EDİYOR

HELİKOPTER PİLOTU: SAMANTHA ‘‘SAM’’ POIRIER SIKI ÇALIŞMA VE BİRAZ EĞLENCE...

Darbe Sonrası Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler

Darbe Sonrasında Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler Kıbrıs – Ege Denizi –...

ÇARŞAMBA İĞNELERİ

  ÇARŞAMBA İĞNELERİ   Yazan: Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE KANKA...

Başkan Trump ve Savaş Kokan Devasa Ulusal Savunma Yetki Yasası

Başkan Trump ve Savaş Kokan Devasa Ulusal Savunma Yetki Yasası...

Kapat