Açık
  • Noyan Umruk

    Dr. NOYAN UMRUK (E) TUĞGENERAL (E)M.S.B. MALİYE D. BŞK. (E)KARA HARB OKULU ÖĞR. ÜYESİ 1948 yılında İzmir-Alsancak’ da doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi 1962 yılında Selimiye Askeri Orta Okulundan, 1965 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1967 yılında Kara Harp Okulundan(K.H,O.) istihkam subayı olarak mezun oldu. 1971 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İktisat-Maliye bölümünü 1975 yılında bitirdi. 10 sene istihkam subayı olarak köprücü,inşaat ve savaş istihkam bölük komutanlıkları görevlerini müteakip, !977 yılında T.S.K. de yeni kurulmakta olan Maliye sınıfına seçildi. Bu sınıfın kuruluş ve gelişmesinde önemli rol ve işlevler üslendi. Aynı dönemde K.H.O.da “Ekonomi” ve “Sosyal Politika” dallarında öğretim üyeliğini sürdürdü. Bu arada, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki lisansüstü öğrenim çalışmalarını-master programını 1981 yılında tamamladı. 1984-1986 yılları arasında İtalya’da Yabancılar Üniversitesi ve La Sapienza(Roma) Üniversitesinde “BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI” adlı bir uluslar arası çalışma grubuna katıldı. 1988 yılında “Türkiyede işgücü maliyetlerinin bilimsel teknolojik sürece ve ekonomik büyümeye etkisi” konulu doktora tezi ile doktor ünvanını aldı. 2nci Ordu Maliye-Bütçe Bşk.lığı,K.K.K.lığı Bütçe Ş. Md.lüğü,M.S.B.lığı Program İnceleme ve Muhasebe Ş. Md.lüğü görevlerini müteakip 1995-1998 yılları arasında K.K.K. Komptrölörlük Daire Bşk.lığı görevinde bulundu. 1998 yılında generalliğe terfi ederek M.S.B. lığı Maliye Daire Bşk.lığı görevine atandı. 2003 yılında emekli olduktan sonra, 3 yıl süre ile Havelsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan V. olarak görev yaptı. Halen başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere muhtelif yayın organlarında sosyal politika ve ekonomi-politik içerikli makaleleri yayımlanmaktadır.
  • Peki biz bu haltı niye yedik ağam? Dr.Noyan UMRUK   ABD’nin Kuzey Suriye’den Akdeniz’e bir petrol koridoru açmak niyetinde olduğu, IŞİD’in bu amaçla, bölgeyi iyice karıştırmak amacı ile yaratıldığı ve desteklendiği, ama bölge yeterince karıştırıldıktan sonra IŞİD işlevini tamamlayınca, Kuzey Suriye’de ABD’nin büyük silah ve uzman desteğiyle güçlendirilen PYD- SDG’e İŞİD’le mücadelede ABD’nin müttefiki olma […]