Açık
  • Kozmik Oda 10 Eylül 2019 21:32
    KOZMİK ODA 90’lı yılların başında “ulusal tehdit algısı” değişti, Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi göbeğini kendisi kesmeye karar verdi.