Site Rengi

Savunma | Havacılık | Teknoloji | Analiz | Politika

AK Parti Programı EKONOMİ ANLAYIŞI

AK Parti Programı

EKONOMİ ANLAYIŞI

 

 

Partimizin ekonomik misyonu insanlarımızın refah ve mutluluğunun artırılmasıdır.

Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları, girişimci ruhlu insanları, tarihi ve tabii güzellikleri ve jeostratejik konumu nedeniyle büyük bir ekonomik kalkınma potansiyeline sahiptir. Partimiz, ülkemizin ender bulunan bu potansiyelini harekete geçirmek için “Sürekli ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Stratejisi” uygulayacaktır. Bu Stratejinin uygulanmasıyla fakirlik ve işsizlik azalacak, gelir dağılımında adalet sağlanacaktır. Böylece ülkemiz, zamanla gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükselecek ve uluslararası camiada saygınlığı artacaktır.

Bu strateji doğrultusunda partimiz, ekonomik ilkelerini, hedeflerini, politikalarını belirlemiş ve bunları etkin biçimde uygulayacak bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Partimiz aşağıdaki temel ilkeleri benimser;

 • Ekonomik gelişmenin kaynağı ve hedefi olarak insanı esas alır.
 • Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen piyasa ekonomisinden yanadır.
 • Devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin dışında olması gerektiğini benimser.
 • Devletin ekonomideki işlevini düzenleyici ve denetleyici olarak tanımlar.
 • Bu amaçla sağlıklı belge ve bilgi akış sisteminin önemli olduğuna inanır.
 • Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araç olarak görür.
 • Küreselleşmenin getirdiği yapısal dönüşümlerin en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur ve bunun en sağlıklı yolunun uluslararası rekabet gücünün artırılması olduğuna inanır. Bu nedenle ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasının, siyasi ve ekonomik geleceğimiz açısından stratejik önem taşıdığını kabul eder.
 • Uluslararası bilgi birikimi ve tecrübenin transferinde önemli rol oynayan yabancı sermayenin, Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağına inanır.
 • Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini esas alır.• Uluslararası normlarla ve kültürel değerlerimizin karışımıyla ortaya çıkan etik değerlerin ekonomik faaliyetlerin her alanında hayata geçirilmesini, sürekli ve sürdürülebilir büyümenin şartı olarak kabul eder.
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerimizin, ekonomimizin ihtiyaçları ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğine inanır. Bu çerçevede partimizin temel hedefleri şunlardır:
 • Mal ve hizmet üretimini artırmak.
 • İşsizliği azaltmak, hayat pahalılığını önlemek ve gelir dağılımında adaleti sağlamak.
 • Ekonomide istikrarı engelleyen haksız kazancı, haksız rekabeti ve etkin olmayan yaptırımları engellemek. Tekelleşmeye izin vermemek.
 • Teşebbüs özgürlüğünü gerçekleştirerek, özel teşebbüse hamle yaptıracak siyasi, bürokratik ve anlayış değişimini sağlamak.
 • Dış ticaretin geliştirilmesini ve ihracatın artırılmasını sağlamak.

Bu hedeflere ulaşmak için partimiz aşağıdaki politikaları uygulayacaktır:

 • Ülke kaynaklarını bilgiye, teknolojiye ve verimliliğe dayalı üretim ekonomisini gerçekleştirmek için kullanacaktır.
 • Ekonomik istikrarın büyüme ile büyümenin de yatırımlarla sağlanacağına inanır. Bu nedenle istihdamı artıracak yatırımları destekleyecektir.
 • Finans sektörünün üretimi destekleyecek biçimde yapılanmasını ve yeni finansal tekniklerin geliştirilmesini temin edecektir.
 • Bölgesel dengesizlikleri azaltacak düzenlemeleri yapacak, tüm bölgelerimizin ekonomik potansiyelinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecektir.
 • Vergi reformunu gerçekleştirecektir.
 • Harcama reformunu öncelikle ve ivedi olarak ele alacaktır.
 • Kamu imkânlarının özel çıkarlar için kullanılmasını önleyecektir.
 • Evrensel standartlara uygun tam tanımlanmış bir hukuk düzenini, güvenilir ve işleyen bir adalet mekanizmasını, garanti altına alınmış mülkiyet haklarını, güvenilir kurumsal yapıyı, pazara ve kaynaklara serbestçe ulaşma imkânını sağlayacaktır.
 • Ekonomi politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına, başta ticaret ve sanayi odaları olmak üzere, ekonomiyle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlayacaktır. Partimiz sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme stratejisinin, etkin ve güven veren bir ekonomi yönetimiyle mümkün olacağına inanmaktadır. Bu amaçla partimiz;
 • Etkin, güven veren ve milli-ahlaki değerleri yüksek bir ekonomi yönetimi ile birlikte çalışacaktır.
 • Gündelik, popülist, kısa vadeli bir ekonomi anlayışı yerine gerçekçi, uzun vadeli, reformist ve dinamik bir ekonomi anlayışını benimsemiştir.
 • Toplumun, temel makro göstergeler konusunda doğru ve zamanında bilgi edinme hakkı olduğuna inanır. Bu doğrultuda gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapacaktır.
 • Ekonomi yönetimindeki dağınıklığı giderecek, ilgili kurumların sayısını, iç örgütlenmelerini, iş birliği ve koordinasyon düzenini, yönetim tekniklerini, politika üretim, uygulama ve kontrol esaslarını yeniden belirleyecektir.

 

Önceki Makale  Fettullah Gülen: Gerçekten Türkiye Darbesinin Arkasındaki İsim mi?

https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
Devamını oku:
İncirlik’ten Ayrılma Vakti Geldi: İt Ürür Kervan Yürür

İncirlik’ten Ayrılma Vakti Geldi İt Ürür Kervan Yürür Yazar: Charles...

Boru Hattına Saldırı

  Boru Hattına Saldırı   Levent Kağan, Sun Savunma Net,...

ABD-Kıbrıs İlişkileri

  Çember Daralıyor ABD-Kıbrıs İlişkileri ABD ve Kıbrıs Cumhuriyeti; Kıbrıs...

Sivas Kongresi’nin 101’inci Yılında Durumumuz!..

Sivas Kongresi’nin 101’inci Yılında Durumumuz!..   Müyesser Yıldız, Sincan Kadın...

Yapı/Rüzgar Enerji Santrali Mania Kriter ve Elektromanyetik İncelemeleri

Yapı/Rüzgâr Enerji Santrali Mânia Kriter ve Elektromanyetik İncelemeleri Rüzgâr enerjisinin...

Kapat